Logopedie, kinderfysiotherapie en verpleegkundige zorg tijdens kinderopvang

Verpleegkundige zorg

Kinderdagverblijf Pi werkt samen met De Schavuiten, kinderdagopvang voor chronisch zieke kinderen. Naast reguliere kinderopvang biedt De Schavuiten bij kinderdagverblijf Pi de mogelijkheid om kinderen op te vangen met een lichamelijke aandoening die daardoor extra verpleegkundige zorg nodig hebben. Hierbij valt te denken aan kinderen met een hartkwaal, astma, diabetes of het Syndroom van Down. In nauwe samenwerking met het eigen team van Kinderdagverblijf Pi bieden enthousiaste (kinder)verpleegkundigen, SPH- en SPW-geschoolde medewerkers van De Schavuiten zorg op maat.

Het past binnen de pedagogische visie van Kinderdagverblijf Pi, maar het is tevens onze wens, om een plekje te bieden aan kinderen met een extra zorgvraag. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat elk kind in het middelpunt staat bij Pi en de mogelijkheid moet krijgen om binnen de eigen mogelijkheden zijn of haar talenten te ontwikkelen. Ook kinderen die extra zorg nodig hebben. De samenwerking met De Schavuiten maakt dit mede mogelijk.

Voor meer informatie: www.deschavuiten.nl

Logopedie

Daarnaast werkt Kinderdagverblijf Pi samen met De Praatmaat Groep, praktijk voor logopedie. De taal- en spraakontwikkeling is essentieel in de 1e levensjaren. Wanneer gesignaleerd wordt dat de ontwikkeling even een steuntje in de rug kan gebruiken, zullen we in overleg met jullie als ouders advies vragen bij De Praatmaat Groep. Je kind kan tijdens kinderopvanguren gebruik maken van logopedie. Diverse specialisaties zoals prelogopedie, adem- en stemtherapie, spraak- en taalpathologie en stottertherapie zijn mogelijk. De Praatmaat Groep is gespecialiseerd in het (vroegtijdig) signaleren, onderzoeken en behandelen van logopedische problemen. Zij beantwoorden je vragen en geven graag advies.

Voor meer informatie: www.depraatmaatgroep.nl

DE PRAATMAAT GROEP : TEL 055-5431080/ b.g.g 06-22808129 of via info@depraatmaatgroep.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderdagverblijf Pi werkt ook samen met MOOR Kids Kinderfysiotherapie. Dit is op dezelfde wijze als logopedie tijdens kinderopvanguren mogelijk.

MOOR Kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie, waar de kwaliteit van de zorg voor je kind centraal staat. MOOR Kids heeft de certificering tot PLUS-praktijk met succes behaald en is daarnaast ook HKZ gecertificeerd. Deze 2 certificeringen zorgen er voor dat je er zeker van kunt zijn dat uw kind bij MOOR Kids de beste zorg krijgt. Het zijn van PLUS-praktijk betekent ook dat zij continu “in beweging zijn” en naar de toekomst kijken, zodat de kinderfysiotherapeutische zorg voor je kind ook de beste zal blijven!

De kinderfysiotherapeuten die bij MOOR Kids werken, hebben de 4 jarige post-hbo-opleiding Kinderfysiotherapie afgerond of volgen deze en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register Fysiotherapie.

Het team van MOOR Kids heeft zich, naast de reguliere kinderfysiotherapie, gespecialiseerd in de volgende gebieden: asymmetrische zuigelingen (voorkeurshoudingen), plagiocephalometrie (meten scheve hoofdjes), behandeling van kinderen met DCD, motorische schrijfproblemen, behandeling van kinderen met neurologische aandoeningen en kinderbekkenfysiotherapie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.moor-kids.nl, ook kan u daar de folder downloaden.


Kijk voor meer informatie ook eens op:

Centrum Jeugd en gezin:
www.cjgzwolle.nl

Baby in beeld:
www.babyinbeeld.nl

Butterflyholland8:
www.butterflyholland8.nl

Bgreat:
www.bgreat.org

Ronald MC Donaldhuis Zwolle
www.ronaldmcdonaldhuiszwolle.nl

Alle prachtige schilderingen bij Kinderdagverblijf Pi zijn gemaakt door Hanneke Bommartini:
www.bommartinimarsman.nl

Lekker Puh, gewichtsbeheersing, Zwolle:
www.lekkerpuh.net

Aveta, HypnoBirthing:
www.aveta.nl

Schoolyard- leerlingenbegeleiding:
www.schoolyard.nl

Kinderkleding Twinkel Winkel:
www.twinkelwinkel.nl

Kinderopvang De Cirkel:
www.kovdecirkel.nl

BusinessCenter Oosterenk:
www.bsczwolle.nl