Info Kinderdagverblijf Pi

Bij Kinderdagverblijf Pi staat jouw kind in het middelpunt. Zijn of haar beleving staat centraal in onze begeleiding, opvoeding, het bieden van de juiste zorg. In eigen tempo mag je kind zich ontwikkelen en Kinderopvang Pi is daarbij stimulerend aanwezig. Elk kind is uniek, het is onze wens jouw kind  te helpen in het groeien en ontdekken van eigen talenten. En samen de belevingswereld te vergroten.

Kinderdagverblijf Pi is meer dan opvang!

Contact met ouders

Als ouders wil je je eigen talenten ontplooien, ook in je werk. Daarnaast wil je dat je kind in een warme, vertrouwde en veilige omgeving wordt opgevangen en begeleid. Balans vinden tussen je kind en je werk is moeilijk genoeg.

Je moet je kind toevertrouwen aan een ander, leren loslaten en dat is een lastige stap. Je wilt dat het veilig is, zichzelf kan zijn en plezier heeft. Dat er altijd iemand is die kijkt, luistert, praat, speelt en helpt. Iemand die jouw kind begrijpt, kent en de aandacht geeft die het thuis ook krijgt. Kinderopvang Pi biedt antwoord!

Wij bieden je een transparante en open werkwijze van kinderopvang en opvoeding aan. Tijdens haal- en brengmomenten wordt daarom alle belangrijke informatie voor je kind doorgesproken. Er wordt wekelijks een dagboekje bijgehouden van de belevenissen van je kind. Dit mag je meenemen, nog eens rustig nalezen en aanvullen met gebeurtenissen en wetenswaardigheden van thuis.

Bij problemen helpen we graag bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld wanneer je kind moeite heeft met eten of met slapen. Met regelmaat plannen we een gesprek met je op een rustig moment om over en weer het wel en wee van je kind samen te bespreken.

Team Kinderdagverblijf Pi

Kinderdagverblijf Pi werkt samen met een vast team van professionele en ervaren pedagogisch medewerkers. Continuïteit en geen tot bijna geen wisselingen staan hierbij voorop, zodat je kind vertrouwd raakt en zich veilig voelt bij vaste gezichten.

Vast dagritme

Vanaf de leeftijd van ongeveer 1 jaar is er een vast dagritme voor kinderen. Dit geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Op de dagritmekaarten van Kinderdagverblijf Pi volgt je kind wat er nog te gebeuren staat.

Voor baby’s geef je zelf de gewenste voedings- en slaaptijden aan.

Verticale groepen

Alle leeftijdscategorieën zijn samen in een groep bij Kinderopvang Pi. Hierdoor leren kinderen veel van elkaar en rekening houden met elkaar. Broertjes en zusjes kunnen op deze manier bij elkaar in de groep geplaatst worden.

Thematisch werken

Kinderdagverblijf Pi werkt met thema’s welke worden afgestemd op de verschillende leeftijden. De thema’s variëren van “Pi in het verkeer” tot “Pi en zijn familie” en “Pi en de brandweer”. Tijdens het werken met zo’n thema staan diverse  begrippen centraal. Bijvoorbeeld bij “Pi en zijn familie” komen opa en oma op bezoek. En met “Pi in het verkeer” mogen de kinderen zelf achter het stuur van een vrachtwagen plaatsnemen.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief, welke elk kwartaal verschijnt, word je op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes en ontwikkelingen binnen Kinderdagverblijf Pi.

Wennen

Voordat de kinderopvang begint kan je kind 10 uur komen wennen bij Kinderdagverblijf Pi. Tijdens het intakegesprek worden hier afspraken over gemaakt.

Ziekte

Wanneer je kind ziek is, kan het niet naar Kinderdagverblijf Pi komen. Een ziek kind heeft extra zorg en aandacht nodig, welke wij op dat moment niet kunnen bieden. Wordt je kind tijdens kinderopvanguren ziek, dan nemen wij contact met je op om te overleggen wat de juiste zorg op dat moment kan zijn.

Positief opvoeden

Kinderdagverblijf Pi werkt samen met het opvoedondersteuningsprogramma Triple P. Wij helpen bij alle opvoedvragen. Hiervoor hebben wij o.a. folders beschikbaar welke je thuis op je gemak kan doorlezen.

Ouderraad

Kinderopvang Pi vindt het belangrijk de opvang goed af te stemmen op de wensen van ouder en kind. Daarom wordt er regelmatig overleg gevoerd met de ouderraad. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met: ouderraad@kdvpi.nl

Kwaliteitsinspectie

Conform de richtlijnen van de Wet Kinderopvang wordt Kinderdagverblijf Pi geïnspecteerd door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. Tevens wordt het gepubliceerd op de website van de Gemeente Zwolle: http://www.gemeentezwolle.nl

Schone ruimte

Kinderdagverblijf Pi heeft het keurmerk “schone ruimte”, dus een gezond binnenklimaat.

Vier-ogen-principe

Kinderen laten opgroeien in een veilige situatie is de eerste prioriteit van Kinderdagverblijf Pi.
Het vier-ogen-principe is een voorzorgsmaatregel van grensoverschrijdend gedrag met kinderen door pedagogische medewerkers.
Het doel van het principe is een zo transparant mogelijke wijze van samenwerking met een team van de vestiging te garanderen. Hierbij staat voorop dat er bij Kinderdagverlbijf Pi een open, professioneel werkklimaat heerst waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is.

Andere maatregelen en voorzieningen die bij Kinderdagverblijf Pi vorm geven aan het “vier-ogen-principe” zijn:

  • Het aan de randen van de dag samenvoegen van stamgroepen
  • Boventallige inzet van een stagiaire als extra paar ogen en oren
  • Bouwkundige transparantie. Denk bijvoorbeeld aan kijkgaten in de deuren van groepen en slaapkamers, groepen die met elkaar verbonden zijn door een verschoonruimte/ door een keuken (door de open verbinding kun je elkaar zien/horen)
  • Glaswerk tussen groepsruimtes
  • Gebruik van spiegels om plekken binnen oogbereik te hebben
  • Babyfoon (vier-oren-principe) aan als de andere medewerker pauzeert
  • Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z’n tweeën (of meer) op stap met kinderen
  • Regelmatig staan de deuren van groepsruimtes open
  • De vestigingsmanager komt regelmatig binnen in de groepsruimtes
  • Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimte binnen zonder te kloppen

Opzegtermijn

Kinderopvang Pi heeft een opzegtermijn van slechts 1 maand.