Het kind moet centraal staan in de kinderopvang. Vanuit deze filosofie hebben wij gezocht naar een product wat het papierwerk uit handen neemt en de juiste en actuele informatie geeft. Zo komt de aandacht bij het kind. Zoals het hoort. Bitcare is voor ons dit product. 

Waarom?

1. Optimale Oudercommunicatie:

Ouders hebben de zorg en ontwikkeling van hun kind aan je toevertrouwd. Een grote maar ook mooie verantwoordelijkheid. Met Bitcare kun je op ieder moment van de dag laten zien aan de ouders hoe goed het gaat met hun kind. Ouders kunnen zo zorgeloos werken omdat ze weten dat hun kind in goede handen is. Hoe fijn is dat!

2. Eenvoudige aanwezigheid- en activiteitenregistratie:

De pedagogisch medewerkers leggen op de werkvloer alle dagelijkse activiteiten van de kinderen vast met enkele aanrakingen op de iPad. Ook kunnen foto’s direct gedeeld worden met de ouders. Alle betrokkenen hebben zo een actueel beeld van de dagelijkse gang van zaken op de locatie(s). Iedereen kijkt zo naar dezelfde informatie.

Wat kan ik als ouder met de Bitcare voor ouders App en website?

Het gebruik van de Bitcare website en Bitcare App voor ouders is zo ingericht dat ouders er direct mee aan de slag kunnen. Het is gebruiksvriendelijk en ouders weten dan ook alles vaak snel te vinden via de website en App.    

 

Bitcare website

(https://app.bitcare.com)

Bitcare App voor ouders                                                                                                                                                                                    

?      Verlof en ziekte melden

?      Activiteiten inzien

?      Planning inzien

?      Foto’s bekijken en downloaden

?      Notities plaatsen (krijgen de leidsters geen meldingen van)

?      Flex uren aanvragen (alléén mogelijk als uw kind een flex contract heeft en deze functie vrijgegeven is door uw kinderopvang)

?      Extra dagen aanvragen (alléén mogelijk als deze functie vrijgegeven is door uw kinderopvang)

?      Ruildagen aanvragen (alléén mogelijk als deze functie vrijgegeven is door uw kinderopvang)

?      Ouderprofiel inzien

?      Contract inzien

?      Digitaal dagboekje

?      Documenten

?      Facturen inzien

Let op: facturen worden verstuurd vanuit noreply@bitcare.com 

?      Verlof en ziekte melden

?      Activiteiten inzien

?      Planning inzien

?      Foto’s bekijken en downloaden

?      Notities plaatsen (krijgen de leidsters geen meldingen van)

?      Flex uren aanvragen (alléén mogelijk als uw kind een flex contract heeft en deze functie vrijgegeven is door uw kinderopvang)

?      Extra dagen aanvragen (alléén mogelijk als deze functie vrijgegeven is door uw kinderopvang)

?      Ruildagen aanvragen (alléén mogelijk als deze functie vrijgegeven is door uw kinderopvang)

?      Chatfunctie (krijgen de leidsters wel een meldingen van)